Rättsområden

Vad gäller ditt ärende?

Våra jurister har kompetens inom flera olika rättsområden

Vi har kompetens inom flera av de rättsområden som tillsammans utgör juridiken. Gränserna mellan olika rättsområden är inte alltid knivskarpa, utan de går ofta in i varandra. Något förenklat kan man säga att det finns två övergripande rättsområden som är av intresse för privatpersoner i Sverige: offentlig rätt och civilrätt.

Offentlig rätt reglerar förhållandet mellan det allmänna och en juridisk person. Civilrätt reglerar förhållanden mellan juridiska personer.

Anlita oss vid civilrättsliga ärenden

Oavsett om du har behov av en försvarare inom offentlig rätt eller i något civilrättsligt fall, finns vi här för dig. Behöver du en advokat för en skilsmässa i Stockholm? Du kanske behöver en försvarare i något ekobrottmål, vårdnadstvist eller bodelning? Då är det oss du kan vända dig till. Vi arbetar som advokater och jurister inom familjerätt, brottsrätt, alltså både inom den offentliga rätten och civilrätt. Hos oss finner du kompetenta advokater med stor rättslig bredd och erfarenhet.

Vi har den kunskap som du behöver för att vinna de mål som du befinner dig i. Oavsett om det är ett fall inom offentlig eller civilrätt, finns Advokatlaget här. Våra kompetenta advokater  och jurister finns här för att ge dig rätt slags råd i skilsmässor, vårdnadstvister, bodelning eller som försvarare i något brottsmål.

Kontakta oss

Brottmål

Under en brottmålsprocess är det viktigt att du får hjälp av en jurist som kan tillvarata dina rättigheter på bästa sätt.

Vårdnadstvist Stockholm

Vi har långvarig erfarenhet av att ge stöd till våra klienter i vårdnadstvister i Stockholm och adekvat juridisk rådgivning avseende vårdnad, boende och umgänge.

Ekonomisk familjerätt

Advokatlaget biträder klienter i ärenden om upprättande av exempelvis samboavtal, äktenskapsförord och testamenten.

Migrations- och asylrätt

Advokatlaget biträder klienter i asyl- och förvarsärenden.

Affärsjuridik

Med affärsjuridik avses den juridik som handlar om bildandet och drivandet av företag.

Notarius Publicus Stockholm

Våra jurister är godkända av länsstyrelsen att agera notarius publicus i Stockholm.

Kostnad

Ditt första samtal med oss är alltid kostnadsfritt. I många fall kan du ha rätt till rättshjälp, något som vi kan hjälpa dig att söka.