Rättsområden

Vad gäller ditt ärende?

Våra jurister har kompetens inom flera olika rättsområden

Vi har kompetens inom flera av de rättsområden som tillsammans utgör juridiken. Gränserna mellan olika rättsområden är inte alltid knivskarpa, utan de går ofta in i varandra. Något förenklat kan man säga att det finns två övergripande rättsområden som är av intresse för privatpersoner i Sverige: offentlig rätt och civilrätt.

Offentlig rätt reglerar förhållandet mellan det allmänna och en juridisk person. Civilrätt reglerar förhållanden mellan juridiska personer.

Kontakta oss

Brottmål

Under en brottmålsprocess är det viktigt att du får hjälp av en jurist som kan tillvarata dina rättigheter på bästa sätt.

Vårdnadstvist

Vi har långvarig erfarenhet av att stötta våra klienter i vårdnadstvister och ge adekvat juridisk rådgivning avseende vårdnad, boende och umgänge.

Ekonomisk familjerätt

Advokatlaget biträder klienter i ärenden om upprättande av exempelvis samboavtal, äktenskapsförord och testamenten.

Migrations- och asylrätt

Advokatlaget biträder klienter i asyl- och förvarsärenden.

Affärsjuridik

Med affärsjuridik avses den juridik som handlar om bildandet och drivandet av företag.

Notarius Publicus

Vi har flera jurister som är godkända av länsstyrelsen att agera notarius publicus.

Kostnad

Ditt första samtal med oss är alltid kostnadsfritt. I många fall kan du ha rätt till rättshjälp, något som vi kan hjälpa dig att söka.