Affärsjuridik

Med affärsjuridik avses den juridik som handlar om bildandet och drivandet av företag.

Advokat affärsjuridik

Med affärsjuridik avser vi den juridik som handlar om att bilda och driva  företag. Affärsjuridik omfattar bland annat bolagsjuridik, avtalsjuridik, arbetsrätt, entreprenadrätt, obeståndsrätt och olika typer av tvister i domstol och skiljeförfarande.

 

Läs mer

Att driva företag

Vanliga frågor som kan uppkomma i samband med att man ska bilda bolag är frågor kring vilken bolagsform som ska användas. Om flera personer ska bilda företag tillsammans kan det också behöva upprättas ett avtal för att reglera delägarnas inbördes rättigheter och skyldigheter, ett så kallat kompanjons- eller aktieägaravtal. Det kan även redan på ett tidigt plan vara aktuellt att upprätta avtal med leverantörer, samarbetspartners och kunder samt med personal.

Advokatlaget biträder klienter med bildande av bolag. Vi bistår även klienter med hjälp avseende upprättande av kompanjonsavtal och aktieägaravtal. Vi har även stor vana av att biträda klienter med att upprätta olika former av standardavtal och andra typer av avtal samt i förhandling med samarbetspartners, leverantörer och kunder.

Att bilda företag

Vid driften av ett företag kan det uppstå många typer av juridiska frågeställningar och problem. De frågor som kan uppstå är exempelvis bolagsrättsliga frågor kring ledningen av företaget, personalfrågor, avtalsfrågor och frågor avseende tvister med samarbetspartners, leverantörer eller kunder.

Advokatlaget har stor erfarenhet av att biträda företag avseende juridiska frågor som rör driften av ett företag.

Likvidationer

Ett företag kan av olika anledningar behöva avvecklas. Detta kan ske genom likvidation eller konkurs. Flera av advokaterna på Advokatlaget åtar sig uppdrag som likvidator i samband med avvecklingen av ett bolag.

Kontakt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.