Socialrätt

Advokatlaget åtar sig uppdrag avseende LVU, LPT, LVM och LRV.

Socialrätt

Advokatlaget åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål som avser frågor om tvångsomhändertagande enligt lag om vård av unga (LVU), lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om vård av missbrukare (LVM) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.