Migrations- och asylrätt

Advokatlaget biträder klienter i asyl- och förvarsärenden.

Migrations- och asylrätt

Migrationsrätten behandlar rätten för en utländsk medborgare att uppehålla sig i Sverige. Några av de mest centrala regleringarna finns i Utlänningslagen, som innehåller bestämmelser om asyl, visum och uppehållstillstånd. Vi är jurister och advokater som kan migrations- och asylrätt. Anlita oss om du behöver en kunnig jurist och advokat!

Kontakta oss!

Med asyl avses att en person söker skydd i ett annat land än sitt hemland. Om du vill ansöka om asyl i Sverige ska du skicka in en ansökan om asyl till Migrationsverket. Som asylsökande har du ofta rätt till att få ett offentligt biträde utsett för dig att tillvarata dina rättigheter i asylprocessen. Ett offentligt biträde brukar ofta vara en advokat eller jurist. Kostnaderna för det offentliga biträdet stannar på staten.

Vi på Advokatlaget har omfattande erfarenhet av att biträda asylsökande som offentligt biträde och kan hjälpa dig med din asylansökan.

Med förvar menas att en person som saknar tillstånd att vistas i landet och ska avvisas eller utvisas omhändertas och tas i förvar i avvaktan på utredning avseende personens rätt att vistas i landet. När man är förvarstagen är man frihetsberövad och får endast vistas på en låst avdelning.

En person som varit i förvar i mer än tre dagar har rätt till ett offentligt biträde som utses att tillvarata personens rättigheter i förvarsprocessen. Ett offentligt biträde brukar ofta vara advokat eller jurist. Kostnaderna för det offentliga biträdet stannar på staten.

Vi på Advokatlaget har omfattande erfarenhet av att biträda klienter i förvarsärenden.

Medborgare i länder utanför EU/EES/Schweiz behöver tillstånd för att arbeta i Sverige. Varifrån du kommer, hur länge du ska stanna och vad du ska arbeta med påverkar vilken typ av tillstånd du ska söka. Om du är asylsökande men har fått avslag på din asylansökan kan du under vissa förutsättningar ändå få rätt att stanna och arbeta i Sverige.

Kontakta oss så kan vi bistå dig i processen att söka arbetstillstånd.

Brottmål

Under en brottmålsprocess är det viktigt att du får hjälp av en jurist som kan tillvarata dina rättigheter på bästa sätt.

Vårdnadstvist

Vi har långvarig erfarenhet av att ge stöd till våra klienter i vårdnadstvister och adekvat juridisk rådgivning avseende vårdnad, boende och umgänge.

ekonomisk familjerätt

Advokatlaget biträder klienter i ärenden om upprättande av exempelvis samboavtal, äktenskapsförord och testamenten.

migrations- och asylrätt

Advokatlaget biträder klienter i asyl- och försvarsärenden.

socialrätt

Advokatlaget åtar sig uppdrag avseende LVU, LPT, LVM och LRV.

affärsjuridik

Med affärsjuridik avses den juridik som handlar om bildandet och drivandet av företag.

EKOBROTT

Vi har erfarenhet av affärsjuridik, konkursutredning och ekonomisk utredning och kan biträda dig som är misstänkt för ekobrott.

har du en fråga som rör ett annat ämne?

Hur kan vi hjälpa dig?

Ring eller maila, vi svarar direkt.
Ditt första samtal med oss är alltid kostnadsfritt.
Vi debiterar dig först när vi har åtagit oss ett uppdrag att biträda dig.

Postadress

Advokatlaget AB
Box 454 32
104 31 Stockholm

Maila oss

Stockholm

Kammakargatan 66
111 24 Stockholm

Hitta hit

Ring oss

Uppsala

Kungsängsvägen 27
753 23 Uppsala

Hitta hit

Ring oss

Södertälje

Järnagatan 16,
151 73 Södertälje

Hitta Hit

Ring oss

Strängnäs

Nordfeldts Väg 9
645 51 Strängnäs

Hitta Hit

Ring oss

Nyköping

Västra Kvarngatan 62
611 32 Nyköping

Hitta Hit

Ring oss

© Advokatlaget AB. Alla rättigheter reserverade