Migrations- och asylrätt

Advokatlaget biträder klienter i asyl- och förvarsärenden.

Migrations- och asylrätt

Migrationsrätten behandlar rätten för en utländsk medborgare att uppehålla sig i Sverige. Några av de mest centrala regleringarna finns i Utlänningslagen, som innehåller bestämmelser om asyl, visum och uppehållstillstånd. Vi är jurister och advokater som kan migrations- och asylrätt. Anlita oss om du behöver en kunnig jurist och advokat!

Kontakta oss!

Läs mer

Asyl

Med asyl avses att en person söker skydd i ett annat land än sitt hemland. Om du vill ansöka om asyl i Sverige ska du skicka in en ansökan om asyl till Migrationsverket. Som asylsökande har du ofta rätt till att få ett offentligt biträde utsett för dig att tillvarata dina rättigheter i asylprocessen. Ett offentligt biträde brukar ofta vara en advokat eller jurist. Kostnaderna för det offentliga biträdet stannar på staten.

Vi på Advokatlaget har omfattande erfarenhet av att biträda asylsökande som offentligt biträde och kan hjälpa dig med din asylansökan.

Förvar

Med förvar menas att en person som saknar tillstånd att vistas i landet och ska avvisas eller utvisas omhändertas och tas i förvar i avvaktan på utredning avseende personens rätt att vistas i landet. När man är förvarstagen är man frihetsberövad och får endast vistas på en låst avdelning.

En person som varit i förvar i mer än tre dagar har rätt till ett offentligt biträde som utses att tillvarata personens rättigheter i förvarsprocessen. Ett offentligt biträde brukar ofta vara advokat eller jurist. Kostnaderna för det offentliga biträdet stannar på staten.

Vi på Advokatlaget har omfattande erfarenhet av att biträda klienter i förvarsärenden.

Arbetstillstånd

Medborgare i länder utanför EU/EES/Schweiz behöver tillstånd för att arbeta i Sverige. Varifrån du kommer, hur länge du ska stanna och vad du ska arbeta med påverkar vilken typ av tillstånd du ska söka. Om du är asylsökande men har fått avslag på din asylansökan kan du under vissa förutsättningar ändå få rätt att stanna och arbeta i Sverige.

Kontakta oss så kan vi bistå dig i processen att söka arbetstillstånd.

Kontakt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.