Vårdnadstvist

Våra advokater har långvarig erfarenhet av att ge juridisk rådgivning till klienter i vårdnadstvister eller umgängestvister.

Ring oss för en kostnadsfri inledande rådgivning

08 128 952 00
Kammakargatan 66
111 24 Stockholm

018 500 610
Kungsängsvägen 27
753 23 Uppsala

08 128 95 200
Järnagatan 16,
151 73 Södertälje

015 271 10 10
Nordfeldts Väg 9
645 51 Strängnäs

015 522 78 80
Västra Kvarngatan 62
611 32 Nyköping

Vad är en vårdnadstvist?

En av de vanligaste typerna av familjerättsliga tvister vid skilsmässa eller separation är tvister som rör frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten vid dessa tvister är vid tvister om vem som ska ha rätt till boendet som tidigare varit gemensam. I sådana fall måste en domstol besluta att den part som har bäst behov av bostaden ska få kvarsittanderätt.

Beträffande barns vårdnad och umgänge ska en domstol besluta med utgångspunkt utifrån barnets bästa och ta hänsyn till barnets behov av nära kontakt med sina föräldrar – och inte föräldrars behov av nära kontakt med barnet. En vanlig utgångspunkt vid bedömningen av barnets bästa är att det bästa för barnet är att föräldrarna kan komma överens i fråga om umgänge- och vårdnadsfrågor. Som förälder kan man dock ofta uppleva att den andre föräldern har en annan syn på vad som är bäst på barnen. Om föräldrarna inte kan komma överens inleds ibland en vårdnadstvist eller umgängestvist vid domstol.

Vårdnadstvist
Lagbok

Vad avgör en domstol i en vårdnadstvist?

Enligt lagen om barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets situation delas in i tre aspekter. Två föräldrar kan ha antingen en gemensam vårdnad eller en delad vårdnad. Den som har vårdnaden om ett barn, kan bestämma var barnet ska bo, gå i skola under den tiden som barnet är under 18 år, tills barnet blir myndigt. När det kommer till barns boende så kan barnet bo delvis hos båda föräldrarna eller bo hel och hållet hos den ena föräldern. Om barnet bor stadigvarande hos den ena föräldern bör barnet träffa den andra föräldern, som inte har barnet boende hos sig.

När rätten sammanträder för att avgöra i en vårdnadstvist är det dessa tre aspekter som domstolen bestämmer om ett barn; alltså barnets vårdnad, boende och umgänge. Barnet kan alltså antingen bo stadigvarande hos den ena föräldern, eller bo halva tiden hos den ena och andra halva tiden hos den andra föräldern. Om barnet bor stadigvarande hos den ena föräldern, har barnet rätt till umgänge med den andra föräldern. I båda dessa fall kan vårdnaden av barnet delas mellan de båda föräldrarna, eller så kan den ena föräldern ha ensam vårdnad, men ändå har barnet rätt till umgänge med den andra föräldern.

Detta har tyvärr vänts till att det mer handlar om vad föräldrarna har rätt till gällande barnet, och mindre om vad som är rätt för barnet. Här gäller det att domstolen verkligen tar till vara barnets rättigheter, och barnets bästa och låter barnets röst bli hörd.

Ring oss för en kostnadsfri inledande rådgivning

Få hjälp med din vårdnadstvist av våra advokater och jurister. Kontakta oss på telefon för att boka en tid. Vi debiterar dig först när vi har åtagit oss ett uppdrag att biträda dig.

08 128 952 00
Kammakargatan 66
111 24 Stockholm

018 500 610
Kungsängsvägen 27
753 23 Uppsala

08 128 95 200
Järnagatan 16,
151 73 Södertälje

015 271 10 10
Nordfeldts Väg 9
645 51 Strängnäs

015 522 78 80
Västra Kvarngatan 62
611 32 Nyköping

Postadress

Advokatlaget AB
Box 454 32
104 31 Stockholm

Maila oss

Stockholm

Kammakargatan 66
111 24 Stockholm

Hitta hit

Ring oss

Uppsala

Kungsängsvägen 27
753 23 Uppsala

Hitta hit

Ring oss

Södertälje

Järnagatan 16,
151 73 Södertälje

Hitta Hit

Ring oss

Strängnäs

Nordfeldts Väg 9
645 51 Strängnäs

Hitta Hit

Ring oss

Nyköping

Västra Kvarngatan 62
611 32 Nyköping

Hitta Hit

Ring oss

© Advokatlaget AB. Alla rättigheter reserverade