Brottmål

Under en brottmålsprocess är det viktigt att du får hjälp av en jurist som kan tillvarata dina rättigheter på bästa sätt.

Brottmål

Med brottmål avser vi ärenden av olika slag som vanligtvis handläggs i domstol efter att någon rapporterat att ett brott har begåtts. Under en brottmålsprocess är det viktigt att du får hjälp av en jurist eller advokat som du har förtroende för och som kan tillvarata dina rättigheter på bästa sätt, oavsett om du behöver en försvarsadvokat eller ett målsägarbiträde.

Rätt till advokat

Om man är misstänkt för någon typ av brott har man alltid rätt att kontakta, rådgöra och låta sig företrädas av en advokat. Den här typen av advokat kallas för försvarsadvokat. Försvarsadvokatens jobb är att ta tillvara dina rättigheter och se till att du får en rättvis behandling under hela brottmålsprocessen, från första polisförhör, under förundersökningen samt vid en eventuell domstolsförhandling. En försvarsadvokat ska vara med dig från början till slut och arbeta för att tillvarata dina rättigheter.

Den som har blivit utsatt för brott har ofta rätt att få ett eget juridiskt ombud utsett av domstol att biträda den under domstolsprocessen. Detta biträde kallas för målsägandebiträde. Du kan begära att ett målsägandebiträde utses i samband med att du anmäler ett brott, samt framföra önskemål om vilken jurist eller advokat som du vill ska utses som ditt målsägandebiträde. Kostnaderna för målsägandebiträdet betalas av staten.

Vi åtar oss även uppdrag som särskild företrädare för barn i brottmål.

Kontakta oss du är misstänkt för brott eller blivit utsatt för ett brott.

Läs mer

Ekobrott

Eko-, skatte- och bokföringsbrott

Med ekonomisk brottslighet, eller ekobrott som det ofta förkortas, avses brottslighet som sker inom ramen för en näringsverksamhet. Den vanligaste formen av ekobrott är skattebrott och bokföringsbrott, vilka omfattar merparten av anmälda ekobrott. Den här typen av brottslighet upptäcks ofta i samband med konkursutredning avseende företag som är försatta i konkurs. Ett moment i konkursutredningen är att gå igenom företagets bokföring och underrätta ekobrottsmyndigheten vid misstanke om brott. Exempel på andra vanliga former av ekobrott är förskingring, trolöshet mot huvudman och penninghäleri.

Vi biträder dig som är misstänkt för ekobrott

Utredningar i ekobrott är i många fall omfattande och kan kräva specialkunskap inte bara i juridik, utan även i ekonomi och bokföring. I de flesta utredningar som bedrivs avseende ekobrott har du som misstänkt rätt till offentlig försvarare som har i uppdrag att tillvarata dina intressen och rättigheter samt biträda dig under utredningen.

Våra advokater har erfarenhet av affärsjuridik, konkursutredning och ekonomisk utredning och har biträtt flera klienter som försvarare i mål avseende ekobrott.

Kontakta oss eller besök våra kontor

Har ni frågor? Tveka inte att höra av er! Våra jurister finns i Stockholm, Södertälje, Strängnäs, Nyköping och i Järfälla. Ring oss eller använd formuläret så kontaktar vi er.

Försvarsadvokat

Den som är misstänkt för brott har rätt att få en offentlig försvarare, även kallad försvarsadvokat, utsedd av domstol. Den som är offentlig försvarare har i uppdrag att tillvarata sin klients intressen och rättigheter i brottsutredningen och omfattas av klientsekretess.

Försvarsadvokaten börjar arbeta för sin klient redan i samband med att en förundersökning inleds. Uppdraget består fram till dess att det finns en lagakraftvunnen dom. Det är oftast till fördel att den som är misstänkt har en försvarare redan innan det första förhöret ska hållas. Samtliga advokater på Advokatlaget har erfarenhet av, och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare i Stockholm och andra delar av Sverige.

Behöver du en försvarare?

Advokatlaget har mångårig erfarenhet av att företräda klienter som försvarare i brottmål. Vi åtar oss även uppdrag som privat försvarare.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning om du har frågor kring brottmål eller har behov av offentlig försvarare. Vi hjälper dig gärna att utreda om du har rätt till försvarare.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde har i uppdrag att hjälpa den som har blivit utsatt för brott och tillvarata brottsoffrets rättigheter under förundersökningen fram till dess att det finns en lagakraftvunnen dom. Samtliga advokater på Advokatlaget åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

Behovet av ett målsägandebiträde beror i många fall på vad det är för typ av brott. Den som blivit utsatt för våldsbrott eller sexualbrott har i de flesta fall rätt till målsägandebiträde. Bland de uppgifter som åligger målsägandebiträdet är att hjälpa klienten att utforma skadeståndsanspråk och informera klienten om vad som händer i ärendet.

Behöver du målsägandebiträde?

På Advokatlaget har vi omfattande erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning om du har blivit utsatt för brott och behöver målsägandebiträde eller om du har allmänna frågor om dina rättigheter när du utsatts för brott.

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.