Advokatbyrå i Stockholm, Södertälje, Strängnäs och Nyköping

Advokatlaget är en allmänpraktiserande Advokatbyrå i Stockholm, Södertälje, Strängnäs och Nyköping med mottagningskontor i Järfälla med fokus på mål som avgörs av domstol. Vi är verksamma i flertalet juridiska områden från bland annat brottmål till familjerätt. Kontakta oss idag om du är i behov av ett juridiskt team med lång erfarenhet och djupgående kunskap inom sitt verksamhetsområde.

Våra juridiska experter står till ditt förfogande!

Brottmål

Under en brottmålsprocess är det viktigt att du får hjälp av en jurist som kan tillvarata dina rättigheter på bästa sätt.

Vårdnadstvist

Vi har långvarig erfarenhet av att stötta våra klienter i vårdnadstvister och ge adekvat juridisk rådgivning avseende vårdnad, boende och umgänge.

Ekonomisk familjerätt

Advokatlaget biträder klienter i ärenden om upprättande av exempelvis samboavtal, äktenskapsförord och testamenten.

Migrations- och asylrätt

Advokatlaget biträder klienter i asyl- och förvarsärenden.

Socialrätt

Advokatlaget åtar sig uppdrag avseende LVU, LPT, LVM och LRV.

Affärsjuridik

Med affärsjuridik avses den juridik som handlar om bildandet och drivandet av företag.

Notarius Publicus

Våra jurister är godkända av länsstyrelsen att agera notarius publicus i Stockholm och Västerås.

Erfarna advokater med samlad kompetens

Hos oss kommer du att företrädas av en advokat eller jurist som du har en personlig kontakt med och som har det yttersta ansvaret för ditt ärende och för dig som klient. Vi tror på lagarbete och vår utgångspunkt är att du som klient alltid får tillgång till advokatbyråns samlade kompetens i varje ärende. Vi har tillsammans en bred juridisk kompetens och åtar oss uppdrag som juridiskt biträde inom ett flertal rättsområden. Vår verksamhet är särskild inriktad mot brottmål och familjerätt så som ekobrottmålbodelning, och vårdnadstvist.

Läs mer

Har du en fråga?

Ring, maila eller ställ en fråga i kontaktformuläret.

Telefon Stockholm, Södertälje och Järfälla
08-128 95 200
Telefon Strängnäs
0152-71 10 10
Telefon Nyköping
0155-227 880
Email
info@advokatlaget.se
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Hjärnegatan 3, 112 29 Stockholm, Sweden

Järnagatan 16, 151 73 Södertälje, Sweden

Nordfeldts väg 9 645 51 Strängnäs

Dackevägen 33, 177 34 Järfälla, Sweden

Hospitalsgatan 26, 611 32 Nyköping, Sweden