Kostnad

Ditt första samtal med oss är alltid kostnadsfritt. I många fall kan du ha rätt till rättshjälp, något som vi kan hjälpa dig att söka.

Vad kostar det?

Ditt första samtal med oss är alltid kostnadsfritt. Vi debiterar dig först när vi har åtagit oss ett uppdrag att biträda dig. I samband med att vi åtar oss uppdraget kommer vi överens om en arvodesnivå och principerna för debitering. Är någon advokat eller jurist hos oss förordnad som ditt målsägandebiträde, offentliga biträde, rättegångsbiträde eller din offentliga försvarare behöver du aldrig betala oss något för det arbetet. I många fall kan du har rätt till rättshjälp eller möjlighet att använda rättsskyddet i din hemförsäkring.

Rättsskydd

Många, såväl privatpersoner som företag, har en rättsskyddsförsäkring inbyggd i sin hemförsäkring eller företagsförsäkring. Rättsskyddet täcker delar av kostnaderna för juridisk hjälp, efter avdrag för självrisk som vanligtvis uppgår till 20-25 % av den totala kostnaden. Storleken på självrisken varierar mellan de olika försäkringsbolagen.

Alla tvister omfattas inte av försäkringsbolagens rättsskydd. Exempel på tvister som normalt omfattas av rättsskyddsförsäkringen är vårdnads-, boende- och umgängestvister men även andra tvister avseende exempelvis skadestånd och fordringar.

I vårdnadstvister, eller andra tvister om barn, där parterna nyligen varit sammanlevande kan försäkringsbolagen bevilja rättsskydd under förutsättningen att tvisten ska uppstått tidigast ett år efter separationen eller skilsmässan.

Ett annat vanligt villkor som brukar uppställas för att rättsskyddet i hemförsäkringen ska få tas i anspråk är att du som försäkringstagare ska ha haft hemförsäkring i minst två år i följd. Du behöver inte ha haft försäkringen hos samma försäkringsbolag men du behöver kunna visa att du har varit försäkrad utan uppehåll i två år.
Även andra typer av försäkringar utöver hemförsäkringar kan innehålla förmån avseende rättsskydd, t.ex. fackliga försäkringar och företagsförsäkringar.
Vi på Advokatlaget hjälper dig gärna att ansöka om rättsskydd och hjälper dig med dina kontakter med försäkringsbolaget.

Rättshjälp

Om du saknar hemförsäkring eller om rättsskyddet inte kan tas i anspråk, kan du ofta ansöka om statlig rättshjälp till domstol eller hos rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp innebär att staten hjälper dig att betala en del av dina kostnader för juridiskt biträde. När beslut meddelas angående din rättshjälpsansökan kommer det samtidigt att fattas ett beslut om hur stor del av kostnaderna som du behöver betala. Procentsatsen som du skall stå för bestäms utifrån dina ekonomiska förhållanden och varierar mellan 2 % och 40 %. Om din årsinkomst inte överstiger 260 000 kr kan du ha rätt till rättshjälp.

Vi på Advokatlaget hjälper dig gärna att reda ut om du borde få rätt till rättshjälp och hjälper dig med din rättshjälpsansökan.

Den som är missnöjd med en faktura kan vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ring eller maila, vi svarar direkt.
Ditt första samtal med oss är alltid kostnadsfritt.
Vi debiterar dig först när vi har åtagit oss ett uppdrag att biträda dig.

Postadress

Advokatlaget AB
Box 454 32
104 31 Stockholm

Maila oss

Stockholm

Kammakargatan 66
111 24 Stockholm

Hitta hit

Ring oss

Södertälje

Järnagatan 16,
151 73 Södertälje

Hitta Hit

Ring oss

Strängnäs

Nordfeldts Väg 9
645 51 Strängnäs

Hitta Hit

Ring oss

Nyköping

Västra Kvarngatan 62
611 32 Nyköping

Hitta Hit

Ring oss

© Advokatlaget AB. Alla rättigheter reserverade