Advokatlaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med Advokatlagets integritetspolicy som grundas på rättsliga och advokatetiska grunder och baseras på avtal, rättslig förpliktelse, offentligt uppdrag eller intresseavvägning. Ta gärna del av våra policydokument här: Allmänna villkor och Integritetspolicy.