Behöver du hjälp vid skilsmässa i Stockholm?

Anlita kompetent advokat vid ekonomisk tvist

Är du i behov av juridiskt biträde eller advokat i en skilsmässa i Stockholm? Då är det oss som du ska anlita. Vi är kompetenta och erfarna advokater och jurister som bistår klienter vid tvister som kan uppkomma i samband med en skilsmässa i Stockholm. Om ni inte är överens om bodelning och andra ekonomiska eller juridiska frågor i samband med en skilsmässa är det alltid bäst att rådfråga och anlita en kunnig advokat om detta.

Vad kan en advokat göra vid tvist i skilsmässa?

En advokat är kunnig i vad som är möjligt och vad som inte är det. Vi vet vad som är möjligt och gångbart vid en tvist i samband med en skilsmässa i Stockholm. Om ni är oense om hur ni ska fördela tillgångar, egendomar eller har andra juridiska problem så erbjuder vi duktiga och kompetenta jurister, advokater och företrädare i en rad frågor som kan uppkomma i samband med en skilsmässa. Ofta är det så med skilsmässor att det rör upp en hel del känslor och problem som inte går att lösa på egen hand. Är et så att du upplever dig orättvist behandlad, och ni inte har något äktenskapsförord, så kan ni behöva göra en bodelning med hjälp av en bodelningsförrättare.

Advokat kan företräda dig i domstol

Om ni har en så pass stor ekonomisk tvist om hur skilsmässan ska genomföras kan det vara så att ni behöver gå till en civil domstol som dömer i de frågor som ni har. Här kan du behöva en duktig advokat som företräder dig, ger dig goda råd om hur det är bäst att förfara för att du ska få en rättvis prövning. Advokatlaget har många advokater med lång erfarenhet som har gjort det många gånger. Framför allt har vi flera svåra rättsliga mål! Vi är erfarna och kan de olika rättsliga problem och hur vi ska företräda någon vid en skilsmässa i Stockholm.

Ta kontakt