Vårdnadstvist

Vi har långvarig erfarenhet av att stötta våra klienter i vårdnadstvister och ge adekvat juridisk rådgivning avseende vårdnad, boende och umgänge.

Vårdnad, boende, umgänge

En av de vanligaste typerna av familjerättsliga tvister vid skilsmässa eller separation är tvister som rör just frågor om vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten vid dessa tvister är vid tvister om vem som ska ha rätt till boendet att domstolen ska besluta att den part som har bäst behov av bostaden ska få kvarsittanderätt. Beträffande vårdnaden och umgänget ska domstolen besluta med utgångspunkt utifrån barnets bästa och ta hänsyn till barnets behov av nära kontakt med sina föräldrar och inte föräldrarnas behov av nära kontakt med barnet. En vanlig utgångspunkt vid bedömningen av barnets bästa är att det bästa för barnet är att föräldrarna kan komma överens i fråga om umgänge- och vårdnadsfrågor. Som förälder kan man dock ofta uppleva att den andre föräldern har en annan syn på vad som är bäst på barnen. I dessa fall inleds ibland en vårdnads- och umgängestvist vid domstol.

Vi biträder klienter i tvister om vårdnad, boende och umgänge

Tvister avseende vårdnad, boende och umgänge är ofta känslomässigt uttömmande. På Advokatlaget har vi långvarig erfarenhet av att stötta våra klienter och ge adekvat juridisk rådgivning för att ge ett så bra utfall som möjligt.

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.