Om oss

Advokatbyrå i Stockholm, Södertälje, Strängnäs och Nyköping

Juridiska experter till ditt förfogande

Advokatlaget är verksamma inom flertalet juridiska områden, allt från bland annat brottmål till familjerätt. Kontakta Advokatlaget idag om du är i behov av ett juridiskt team med lång erfarenhet och djupgående kunskap inom sitt verksamhetsområde.

Advokatlaget är en allmänpraktiserande advokatbyrå med fokus på mål som avgörs av domstol. Hos oss kommer du att företrädas av en advokat eller jurist som du har en personlig kontakt med och som har det yttersta ansvaret för ditt ärende och för dig som klient. Vi tror på lagarbete och vår utgångspunkt är att du som klient alltid får tillgång till byråns samlade kompetens i varje ärende. Vi har tillsammans en bred juridisk kompetens och åtar oss uppdrag som juridiskt biträde inom ett flertal rättsområden. Vår verksamhet är särskilt inriktad mot brottmål och ekobrottmål, arbetsrätt, familjerätt och tvistelösning.

Vi är erfarna inom civilrättsliga mål och ger juridisk hjälp vid en skilsmässa i Stockholm. Om du behöver jurist eller advokat för bodelning eller vid vårdnadstvist i Stockholm – är det oss som du ska anlita. Vi hjälper dig vid olika civilrättsliga tvister. Behöver ni en notarius publicus? Även som sådan ställer vi upp.

Kontakta oss så kan vi berätta mer!

Kontakta oss