Skadestånd

Skadestånd

Skadestånd brukar delas in i kontraktuellt skadestånd och utomkontraktuellt skadestånd. Med kontraktuellt skadestånd menas sådant skadestånd som regleras av ett avtal och den ena parten till följd av ett avtalsbrott ska betala skadestånd till den andra parten. Med utomkontraktuellt skadestånd avses skada som inte regleras av något avtalsförhållande. Skadestånd kan omfatta ersättning för bland annat sakskada, personskada, kränkning och ekonomisk skada. Rätten till skadestånd beror i många fall på vad det är fråga om för skada som uppstått och om det är fråga om ett kontraktuellt eller utomkontraktuellt skadestånd.

Vi hjälper dig att utreda din rätt till skadestånd

Tvister om skadestånd är vanligt förekommande och på Advokatlaget uppträder vi ofta som ombud i ärenden och tvister avseende skadestånd för såväl privatpersoner som företag. I många fall har man rätt till rättsskydd enligt hem- eller företagsförsäkring. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning.