Fastighetsrättsliga tvister

Fel i fastighet

Tvister avseende fel i fastighets- eller bostadsrätt är vanligt förekommande. En köpare av fast egendom eller bostadsrätt har en omfattande undersökningsplikt. Om fastigheten eller bostadsrätten avviker från vad som är avtalat eller annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet föreligger ett fel. Ett vanligt förekommande fel är s.k. dolda fel som består av fel som funnits redan vid köpet och inte kunnat upptäckas vid en noggrann besiktning.

Finansiering vid fastighetstvist

Vi åtar oss uppdrag som ombud vid fel i fastighet såväl för privatpersoner som för företag. Ofta omfattar hem- eller företagsförsäkringen tvister avseende fel i fastighet. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning.