Migrations- och asylrätt

ASYL- OCH MIGRATIONSRÄTT

Advokatlaget biträder klienter i asyl- och förvarsärenden.

Asyl

Med asyl avses att en person söker skydd i ett annat land än sitt hemland. Om du vill ansöka om asyl i Sverige ska du skicka in en ansökan om asyl till Migrationsverket. Som asylsökande har du ofta rätt till att få ett offentligt biträde utsett för dig att tillvarata dina rättigheter i asylprocessen. Ett offentligt biträde brukar ofta vara en advokat eller jurist. Kostnaderna för det offentliga biträdet stannar på staten.
Vi på Advokatlaget har omfattande erfarenhet av att biträda asylsökande som offentligt biträde och kan hjälpa dig med din asylansökan.

Förvar

Med förvar menas att en person som saknas tillstånd att vistas i landet och ska avvisas eller utvisas omhändertas och tas i förvar i avvaktan på utredning avseende personens rätt att vistas i landet. När man är förvarstagen är man frihetsberövad och får endast vistas på en låst avdelning.
En person som varit i förvar i mer än tre dagar har rätt till ett offentligt biträde som utses att tillvarata personens rättigheter i förvarsprocessen. Ett offentligt biträde brukar ofta vara advokat eller jurist. Kostnaderna för det offentliga biträdet stannar på staten.
Vi på Advokatlaget har omfattande erfarenhet av att biträda klienter i förvarsärenden.