Testamente

Vad kan regleras genom ett testamente?

Reglerna som anger rätt att ta arv återfinns i ärvdabalken. Om en person avlider och det inte finns något testamente är det dessa regler som bestämmer vem det är som kommer att ärva den avlidne. Det finns i många fall anledning att vilja förordna om ett annat sätt att fördela sitt arv. Detta kan bland annat bero på att man vill att någon som inte annars skulle omfattas av rätten att ta arv ska erhålla del av dödsboet, att man har särkullbarn eller att man vill göra särskilda förordnanden avseende exempelvis viss egendom som exempelvis en semesterstuga eller en segelbåt. Vissa begränsningar gäller beträffande vad som kan testamenteras. Exempelvis kan man inte som testator ange att ens egna barn inte ska ha rätt att ta arv.

Vi hjälper dig att upprätta testamente

På Advokatlaget har vi erfarenhet av upprättande av testamente. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning.