Samboavtal

Samboavtal

Om ett samboförhållande upphör och bodelning ska ske mellan samborna regleras formen för hur egendomen ska fördelas enligt sambolagen. Om man istället själv vill bestämma hur egendomen ska fördelas kan man upprätta ett samboavtal.

Vi hjälper till att upprätta samboavtal

Vi biträder med upprättande av samboavtal. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.