Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar som bestämmer hur egendomen ska fördelas mellan makarna, dvs om egendomen ska vara makens enskilda eller höra till båda makarna gemensamt.

Rätt till advokat

Vi är behjälpliga med upprättande av äktenskapsförord. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.