Familjerättsliga avtal

Familjerättsliga avtal

Till familjerätten hör även att upprätta handlingar i förebyggande syfte för att bestämma hur egendom ska fördelas vid en framtida skilsmässa eller separation. Sådana avtal kallas familjerättsliga avtal och till dessa hör:

Äktenskapsförord

Samboavtal

Testamente

Anlita advokat för upprättande av familjerättsliga avtal

Advokatlaget biträder klienter i ärenden om upprättande av dessa typer av familjerättsliga avtal. Vi är även behjälpliga med registrering av de avtal som kräver det.