Skilsmässa

Vilka juridiska frågor uppkommer vid skilsmässa?

I samband med en skilsmässa är det många frågor som behöver avhandlas, dels måste man rent känslomässigt behandla frågan av att lämna sin partner eller vara den som blir lämnad, dels är det rent juridiska frågor som exempelvis handlar om hur den gemensamma ekonomin ska fördelas, vem som ska ha kvar huset och hur man ska lösa umgänges och vårdnadsfrågor kring de gemensamma barnen. I vissa fall finns det även rent straffrättsliga frågor att ta hänsyn till om det är så att den ena partnerna utsatt den andre för hot eller misshandel eller om man upplever att man blir felaktigt anklagad för brott.

De vanligaste juridiska problemen som brukar uppkomma i samband med skilsmässa är tvister kring vårdnad, boende och umgänge, upprättande av bodelningsavtal och bodelningstvister samt olika typer av straffrättsliga frågor som uppkommer i anledning av brottspåstående från den ena parten mot den andra.

Vi biträder dig som är i behov av juridisk hjälp vid skilsmässa

Det är vanligt förekommande att man behöver hjälp av advokat i samband med skilsmässa. På Advokatlaget uppträder vi ofta som ombud för personer i samband med skilsmässa. I många fall har man rätt till rättsskydd enligt hem- eller företagsförsäkring. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning.