Bodelning

Vad är bodelning

Bodelningsfrågor aktualiseras i samband med att man som make ansöker om skilsmässa eller när man som sambo flyttar ut ur en bostad som inköpts för gemensamt ändamål. Vid en bodelning ska parterna reglera sina inbördes rättsliga förhållanden beträffande hur den gemensamma egendomen ska fördelas. Detta kan ha reglerats på förhand genom ett samboavtal eller äktenskapsförord men kan också regleras genom vad som står föreskrivet i lag. I de fall parterna inte kan komma överens om vad som är gemensamt ägd egendom som ska omfattas av en bodelning är det vanligt förekommande att parterna anlitar juridiska ombud som för deras talan vid bodelningen. Parterna kan även ansöka om att en domstol ska förordna en bodelningsförrättare som får i uppdrag att fördela egendomen mellan parterna.

Vi biträder dig i ärenden och tvister som rör bodelning

På Advokatlaget biträder vi ofta privatpersoner vid upprättande av äktenskapsförord och samboavtal. Vi åtar oss även uppdrag som ombud i bodelningstvister samt uppdrag som bodelningsförrättare. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning.