Arvsrätt

Juridik vid dödsfall

När en person avlider innebär detta ett sorgearbete för de närmast anhöriga. Ett dödsfall har också stora juridiska konsekvenser då den avlidnes egendom kan behöva förtecknas och fördelas bland de efterlevande. I lagen finns vissa regler som bestämmer hur egendomen ska fördelas bland de efterlevande. Om man vill fördela egendomen på annat vis behöver man upprätta ett testamente. I vissa fall där de efterlevande inte kan komma överens om hur arvet ska fördelas eller det finns egendom utomlands kan det finnas behov av juridisk hjälp. En boutredningsman har i uppdrag att samla in och fördela egendomen mellan de efterlevande. Ibland kan det också uppstå tvist mellan de efterlevande på grund av en gåva som någon fått av den avlidne som efterlevande anser bort ingå i den egendomen som ska fördelas vid arvet.

Vi bistår med juridisk rådgivning i anledning av dödsfall

Advokatlagets medarbetare har stor vana av biträde vid upprättande av testamente och åtar sig även uppdrag som boutredningsman och skiftesman. Vi uppträder även som ombud i arvstvister. Kontakta oss gärna för en gratis rådgivning.