Offentlig försvarare

Försvarsadvokat

Den som är misstänkt för brott har rätt att få en offentlig försvarare utsedd av domstol. Den som är offentlig försvarare har i uppdrag att tillvarata sin klients intressen och rättigheter i brottsutredningen och omfattas av klientsekretess.

Försvarsadvokaten börjar arbeta för sin klient redan i samband med att en förundersökning inleds. Uppdraget består fram till dess att det finns en lagakraftvunnen dom. Det är oftast till fördel att den som är misstänkt har en försvarare redan innan det första förhöret ska hållas. Samtliga advokater på Advokatlaget har erfarenhet av, och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare i Stockholm och andra delar av Sverige.

Behöver du en försvarare?

Advokatlaget har mångårig erfarenhet av att företräda klienter som försvarare i brottmål. Vi åtar oss även uppdrag som privat försvarare.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning om du har frågor kring brottmål eller har behov av offentlig försvarare. Vi hjälper dig gärna att utreda om du har rätt till försvarare.