Målsägandebiträde

Försvarsadvokat

Ett målsägandebiträde har i uppdrag att hjälpa den som har blivit utsatt för brott och tillvarata brottsoffrets rättigheter under förundersökningen fram till dess att det finns en lagakraftvunnen dom. Samtliga advokater på Advokatlaget åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

Behovet av ett målsägandebiträde beror i många fall på vad det är för typ av brott. Den som blivit utsatt för våldsbrott eller sexualbrott har i de flesta fall rätt till målsägandebiträde. Bland de uppgifter som åligger målsägandebiträdet är att hjälpa klienten att utforma skadeståndsanspråk och informera klienten om vad som händer i ärendet.

Behöver du målsägandebiträde?

På Advokatlaget har vi omfattande erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning om du har blivit utsatt för brott och behöver målsägandebiträde eller om du har allmänna frågor om dina rättigheter när du utsatts för brott.