Ekobrott

Ekobrott, skattebrott & bokföringsbrott

Med ekonomisk brottslighet, eller ekobrott som det ofta förkortas, avses brottslighet som sker inom ramen för en näringsverksamhet. Den vanligaste formen av ekobrott är skattebrott och bokföringsbrott, vilka omfattar merparten av anmälda ekobrott. Den här typen av brottslighet upptäcks ofta i samband med konkursutredning avseende företag som är försatta i konkurs. Ett moment i konkursutredningen är att gå igenom företagets bokföring och underrätta ekobrottsmyndigheten vid misstanke om brott. Exempel på andra vanliga former av ekobrott är förskingring, trolöshet mot huvudman och penninghäleri.

Vi biträder dig som är misstänkt för ekobrott

Utredningar i ekobrott är i många fall omfattande och kan kräva specialkunskap inte bara i juridik, utan även i ekonomi och bokföring. I de flesta utredningar som bedrivs avseende ekobrott har du som misstänkt rätt till offentlig försvarare som har i uppdrag att tillvarata dina intressen och rättigheter samt biträda dig under utredningen.

På Advokatlaget har vi erfarenhet av affärsjuridik, konkursutredning och ekonomisk utredning och har biträtt flera klienter som försvarare i mål avseende ekobrott.