Brottmål

BROTTMÅLSADVOKAT

Med brottmål avses olika typer av ärenden som typiskt sett handläggs i domstol efter att någon rapporterat att ett brott har begåtts. Under en brottmålsprocess är det viktigt att du får hjälp av en jurist eller advokat som du har förtroende för och som kan tillvarata dina rättigheter på bästa sätt, oavsett om du behöver en försvarsadvokat eller ett målsägarbiträde.

Rätt till advokat

Om man är misstänkt för någon typ av brott har man alltid rätt att kontakta, rådgöra och låta sig företrädas av en advokat. Den här typen av advokat kallas för försvarsadvokat. Försvarsadvokatens jobb är att ta tillvara dina rättigheter och se till att du får en rättvis behandling under hela brottmålsprocessen, från första polisförhör, under förundersökningen samt vid en eventuell domstolsförhandling. En försvarsadvokat ska vara med dig från början till slut och arbeta för att tillvarata dina rättigheter.

Den som har blivit utsatt för brott har ofta rätt att få ett eget juridiskt ombud utsett av domstol att biträda den under domstolsprocessen. Detta biträde kallas för målsägandebiträde. Du kan begära att ett målsägandebiträde utses i samband med att du anmäler ett brott, samt framföra önskemål om vilken jurist eller advokat som du vill ska utses som ditt målsägandebiträde. Kostnaderna för målsägandebiträdet betalas av staten.

Vi åtar oss även uppdrag som särskild företrädare för barn i brottmål.

Kontakta oss du är misstänkt för brott eller blivit utsatt för ett brott.