Avsked

Avsked i arbetsrättslig mening

Med avsked menas att en anställd omedelbart får lämna sin anställning. Till skillnad från vad som gäller vid exempelvis en uppsägning får den som avskedas således inte arbeta kvar på arbetsplatsen under uppsägningstiden. Kravet för att en arbetstagare ska kunna avskedas är att arbetstagaren grovt ska ha åsidosatt sina åtaganden mot arbetsgivaren. Även om det skulle finnas skäl till att säga upp en person kan man inte i alla fallen ersätta en uppsägning med ett avsked. Avsked är avsett endast för avsevärda brott mot anställningsavtalet. Avsked kan inte ske på grund av arbetsbrist

Ett avsked ska vara sakligt grundad. Vid avsked ska skälen som föranlett avskedet vara tillräckligt starka för att motivera att arbetstagarens anställning omedelbart upphör. Om skälen inte varit tillräckligt starka för avsked kan arbetstagaren ogiltigförklara avskedet och även kräva skadestånd från sin arbetsgivare.

Vi biträder klienter i ärenden om avsked

Advokatlagets medarbetare åtar sig ofta uppdrag som ombud i ärenden i Stockholm och övriga Sverige avseende avsked och representerar klienter i förhandling såväl i domstol som utanför domstol. Vi har erfarenhet av att företräda såväl arbetsgivare som arbetstagare i dessa ärenden. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning om du har frågor gällande ett ärende om avsked.