Arbetsrätt

Advokat arbetsrätt

Vi på Advokatlaget har stor erfarenhet av arbetsrätt och bistår både enskilda arbetstagare och arbetsgivare i alla sorters arbetsrättsliga ärenden.

I många fall inleds ett omplacerings-, avskeds- eller uppsägningsförfarande med att din arbetsgivare meddelar dig om att den kommer att vidta någon av åtgärderna mot dig. Det kan redan i detta läget vara bra att anlita en jurist eller advokat som hjälper dig att tillvarata dina rättigheter. I många fall vill du som arbetstagare ha kvar ditt jobb och i andra fall vill du träffa en bra överenskommelse med din arbetsgivare så att du får goda förutsättningar att gå vidare efter det att din anställning avslutats.

Rättshjälp vid arbetstvist

Advokatlaget har bred erfarenhet av ärenden avseende arbetstvister så som uppsägning, omplacering och avsked. Vi biträder såväl arbetsgivare som arbetstagare i förhandlingar inför förestående uppsägning, avsked eller omplacering samt vid domstolsförhandling. I arbetsrättsliga tvister rörande exempelvis felaktig uppsägning, avsked eller omplacering kan du ha rätt till rättshjälp eller rättsskydd, vilket innebär att staten eller ett försäkringsbolag betalar del av dina kostnader för tvisten. Vi hjälper dig att ansöka om det.

Anställningsavtal- och kollektivavtal

Är du arbetstagare och behöver hjälp att tolka vad du har för rättigheter eller skyldigheter enligt ditt anställnings- eller kollektivavtal? Eller är du arbetsgivare och behöver hjälp att upprätta ett anställningsavtal? Behöver du hjälp att utföra en juridisk tolkning av vad tjänstebeskrivningen enligt ett anställningsavtal innebär?
En anställning regleras såväl utifrån gällande lagstiftning, kollektivavtal och anställningsavtal. I många fall kan det vara svårt att veta vilka rättigheter eller skyldigheter som kommer av att ett avtal upprättas.
Advokatlaget biträder vid såväl upprättande av anställningsavtal, som biträde med tolkning av vilka rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsavtalet.


Hitta till oss