Vanessa Grapenstedt

Biträdande jurist
070 485 20 08
grapenstedt@advokatlaget.se

Utbildning
Jur kand examen, Stockholms Universitet
Certificate in international finance law, Queen Mary University of London

Bakgrund
Advokatfirman MORE
KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå
Södertörns Tingsrätt
Advokatfirman Vinge