Martin Tesch

Advokat/Delägare
070 866 45 54
tesch@advokatlaget.se

Utbildning
Jur kand examen, Stockholms Universitet

Bakgrund
Tingstjänstgöring Hudiksvalls tingsrätt
Biträdande jurist, Grönberg Cederlöv Advokatbyrå
Biträdande jurist/Advokat, Advokatbyrån Vaziri
Biträdande jurist/Advokat, Innerstans Advokatbyrå AB
Advokat/Delägare, Advokatbyrån KLINT

Martin Tesch advokat