Johan Furberg

Advokat
072 080 17 30
furberg@advokatlaget.se

Utbildning
Jur kand examen, Umeå Universitet

Bakgrund
Tingstjänstgöring Södertörns tingsrätt och Kronofogdemyndigheten
Biträdande jurist, Ackordscentralen Stockholm AB
Biträdande jurist/Advokat, Advokatfirman Westermark Anjou AB
Advokat, Advokatbyrån KLINT KB

Johan Furberg advokat